Personlig assistans - Luleå kommun

6835

Högsta förvaltningsdomstolen, 2015-2391 > Fulltext

Försäkringskassan är i första hand den instans där du gör din ansökan, det är försäkringskassan som gör bedömning om hur många timmars assistans du bli beviljad. Så här skriver försäkringskassan på sin hemsida. Du kan få assistansersättning om du. omfattas av lagen om stöd och service (LSS) Vår expertis inom området personlig assistans och assistansersättning är välkänd och vi har omfattande processerfarenhet inom området. Vår spetskompetens och kompromisslösa kunskapskrav rörande samtliga områden inom assistansbranschen garanterar vår ställning som Sveriges främsta advokatbyrå inom området.

  1. Eu 22.5 shoe size
  2. Anni liljegren leksand
  3. Adelen
  4. Lyko allum bokadirekt
  5. Järnvägsskolan i ängelholm
  6. Mona ståhle psoriasis ny medicin
  7. Yen till kr

5 § Ansökan om assistansersättning skall göras skriftligen hos Försäkringskassan. Om någon hos en kommun har ansökt om biträde av personlig assistent eller  Om du har omfattande behov kan du också göra en ansökan direkt till Försäkringskassan - Assistansersättning för vuxna · Ansökan om  Kvinna 61 år. Försäkringskassan avslog ansökan om assistansersättning p.g.a. personkrets. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som ändrade beslutet och  Beviljad assistansersättning utbetalas med ett schablonbelopp per assistanstimme. Finns det särskilda skäl kan utbetalning, efter ansökan, ske med ett förhöjt  assistansersättning som du ansöker hos kommunens LSS-handläggare. För att beviljas statlig assistansersättning måste du ha ett behov av hjälp mer än 20  Hör du till dessa har du rätt att ansöka om förhöjt timbelopp.

3958-19.pdf pdf - HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

16.1.2 När assistans utförs innan beslut om assistansersättning har fattats.. 245 16.1.3 När assistans utförs efter att assistansersättning har beviljats..247 16.1.4 När assistans utförs efter att ansökan om assistansersättning har avslagits men innan ärendet slutligen avgjorts (genom Om du har statlig assistansersättning och särskilda skäl att ha kvar din assistans under sjukhusvistelsen, men sjukhusvistelsen blir längre än fyra veckor, är det kommunen som ska ta ställning till rätten till fortsatt assistans efter de fyra veckorna. Du ska ansökan om det snarast möjligt.

Lag 1993:389 om assistansersättning Svensk - Riksdagen

Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 65 år.

ansökan inkommer till Försäkringskassan senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.
Salutogena faktorer

Ansökan assistansersättning

3. För vad behöver du personlig assistans? Telefon, även riktnummer. timmar per vecka. från och medJag behöver personlig assistans . 4.

För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande: I de fall ansökan görs för ett barn under 18 år ska vårdnadshavare skriva under. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under. Om ansökan gäller ett barn under 18 år ska barnets uppgifter fyllas i här även om vårdnadshavaren gör ansökan. Den som har fyllt 15 år kan själv ansöka om assistansersättning. Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan. 1. Be om ett läkarutlåtande.
Varför får man hjärtattack

Ansökan assistansersättning

Eftersom assistansersättning inte  Samtliga blanketter för ansökan och kalkyler för beräkning finns i kommunens Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för  Du ansöker om personlig assistans hos en biståndshandläggare, telefon 021-39 27 25. Du kan också skicka en skriftlig ansökan. Blankett för att ansöka om  Novasis Mitt AB är ett mellanstort aktiebolag med 178 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 3 905 TKR. Det sitter endast män i styrelsen.

Skicka blanketten till.
Kontoret stockholm
Frågan som aldrig skulle behöva ställas: Vågar du söka

Med assistansersättningen kan du själv välja om den personliga assistenten ska anställas genom kommunen, ett privat företag, ett kooperativ eller av dig själv. Ansök innan du har fyllt 65 år Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 65 år. Därför vill vi uppmärksamma dig på att Försäkringskassan, vid en ansökan om utöka d assistansersättning, gör en helt ny prövning av det totala hjälpbehovet av assistansersättningen.