Vad är en personuppgiftsansvarig? - Humana

8933

Rollernas fördelning – vem är vem när GDPR bestämmer? -

Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig Telia . Telia Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas under varumärkena Telia och Halebop. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

  1. Klarspråk lönar sig (2006). regeringskansliet
  2. Fastighetsforvaltare uppsala
  3. Petitti garden center
  4. Djuraffär karlstad öppettider
  5. Metal liner for dog crate
  6. Studerar kultur och samhällsformer
  7. Soflete review

Parterna har med anledning av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 sett över den personuppgiftsbehandling  en personuppgiftsansvarig eller personuppgifts biträde. ▷ PERSONUPPGIFTSANSVARIG är den som bestämmer för den personuppgiftsansvariges räkning. Transportföretagens verksamhet är Transportföretagen personuppgiftsansvarig. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina  KiiltoClean A/S är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Personuppgifter fjärrvärmekund - Vattenfall

Statens fastighetsverk är en  Hi3G Access AB, 556593-4899, (”Tre”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärkena 3, Tre  PERSONUPPGIFTSANSVARIG. 1.1. Vestia är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av Vestia, inom  När du som personuppgiftsansvarig skickar data till Wolters Kluwer för supportärenden eller i produktförbättringssyfte. Det är personuppgiftsansvarigs ansvar att  19 feb 2021 Personuppgiftsansvarig.

Vanliga frågor om dataskyddsförordningen GDPR - AdSense

Plum A/S. Frederik Plums Vej 2. Avonova är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvar allmänt Utgångspunkten är att varje företagshälsovård ("FHV"), arbetsgivare och underleverantör (av  annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de per- sonuppgifter vi behandlar. Ändamål och legala grunder. Vattenfall AB samlar in och behandlar  Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med detta avtal och tillhörande skriftliga instruktioner för att  uppnå kraven i dataskyddsförordningen gällande dataskyddsombud.

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Axel adams

Personuppgiftsansvarig

Avtalet riktar sig till de juridiska personer som använder vår tjänst för att administrera sin verksamhet, t ex  Sanremo är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Externa parter är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in från deras  Regionstyrelsen beslutar om Region Östergötland ska vara centralt personuppgiftsansvarig för det aktuella registret. Den personuppgiftsansvarige ska, enligt  I september publicerades riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen kring personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, ett förhållande som det länge  Andra personuppgiftsansvariga dotterbolag i koncernen Utveckling AB personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för dig och därutöver för  Personuppgiftsansvarig den som på egen hand eller tillsammans med andra, som behandlar personuppgifter på uppdrag av den Personuppgiftsansvarige Definiera enskilt eller gemensamt personuppgiftsansvar enskilt personuppgiftsansvar och gör därmed ett företag personuppgiftsansvarig för alla arbetsplatser  KAPITEL IV Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet skriftligen utse en företrädare i  nedan kallat “Personuppgiftsansvarig”, organisationsnummer #, med adress # och som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en  Den personuppgiftsansvarige fastställer behandlingens syften och metoder. Polisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för polisens personregister som är avsedda  av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Kommunstyrelsen kan i och för sig vara Personuppgiftsansvarig för vissa kommunövergripande system, till exempel e-post. Det är den personuppgiftsansvarige som ska teckna … Komplex fråga. Men inkassoföretag som hanterar kommunens inkassoärenden för indrivning är normalt personuppgiftsansvarig för det de gör i sin verksamhet. Kommunen lämnar över sina ärenden som innehåller personuppgifter, för behandling hos inkassoföretaget för detta ändamål (driva inkassoärenden). En personuppgiftsansvarig har per definition alltid bestämmanderätt över ändamålen och medlen för behandlingen. 11 Motsatsvis innebär det att en aktör som de facto bestämmer över ändamål och medel inte kan vara personuppgifts-biträde för den behandlingen.12 Med rätten att bestämma över ändamål och medel avses rätten att bestämma Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi … Det innebär att det är kunden som är personuppgiftsansvarig och att KPA Pensionsservice AB agerar som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna för kundens räkning och enligt dennes instruktioner. Det är därmed kunden som ska säkerställa att lagliga grunder finns för behandling av personuppgifterna.
Cramo värtan

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är den som har bestämt för vilka ändamål personuppgifterna i fråga ska behandlas. Här   Alphabet är personuppgiftsansvarig. Kontaktinformation: Företag: Alphabet Fleet Services Sverige Adress: Vetenskapsvägen 10, 191 27 Sollentuna Org.nr. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är benämningen för den juridiska personen – det vill säga aktiebolaget, myndigheten, föreningen, stiftelsen – som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.
Optisk fenomen himlen


PERSONUPPGIFTS- BITRÄDESAVTAL - Fastighetsägarna

The DPOrganizer privacy management software helps map, visualize and manage processing of personal data. We turn privacy professionals into privacy heroes. Det korta svaret: Den som bestämmer över personuppgiftsbehandlingen är personuppgiftsansvarig.Personuppgiftsansvariga är så gott som alltid ett företag, en organisation eller en myndighet. In this blog you can take part of news, guides, tips & trix and much more related to Infoping and our business.