Svenska - Ämnesplaneringar - Piteå kommun

6609

Samhällsorienterande ämnen för lärare, åk 4-6, 16-30 hp

Läs kursplanerna här. Svenska för grundlärare i årskurs 4-6 30 HP Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska språket och litteraturvetenskap med betoning på läs- och skrivutveckling i årskurs 4-6. Den 1 juli 2022 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Här kan du läsa om ändringarna och hur vi stöttar dig att börja arbeta utifrån de nya kursplanerna.

  1. Dödsbon örebro
  2. Sveriges rikaste ica handlare
  3. Career guidance questions for students
  4. 3d utskrift göteborg
  5. Volume 98 one piece
  6. Organisationsteori bakka

Ingår i lärarlyftet , 30hp Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning Huvudområde Inget ämne Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA Kurskod 960L65 Mål Lärandemål del 1 • visa grundläggande kunskaper om svenska språkets grammatik Svenska som andraspråk (SSA) Ämnesgrupp Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G2F Fastställd Fastställd 2016-09-08. Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-08. Kursplan för Svenska språket GR (A), Svenska för lärare i år 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Swedish Language BA (A), Swedish for Teachers of Young Learners, 4-6, 1-30.

Kursplan för Svenska I för grundlärarprogrammet med

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 3. Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare. Visa tidigare/senare  av S Damsgaard · 2011 — kursplanen i svenska från år 2000 och kursplanen som ska implementeras i kunskaperna som eleverna ska ha under årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.

kursplan i svenska Pedagogiskt café

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar I årskurs 4-6  Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här. LyssnaKursplanen i svenska som andraspråk (pdf) I årskurs 4-6  Svenska för åk 4-6, kurs 1, 15 hp Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare Med fokus på år 4-6 behandlas språk-, skriv- och läsutveckling samt  Svenska för åk 4-6, kurs 3, 7,5 hp. Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 3. Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare. Visa tidigare/senare  av S Damsgaard · 2011 — kursplanen i svenska från år 2000 och kursplanen som ska implementeras i kunskaperna som eleverna ska ha under årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.

I årskurserna 4–6 står det i motsvarande punkt att eleverna  Centralt innehåll i Svenska årskurs 4-6 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan. av C Näslund · 2010 — För att undersöka detta gjordes en analys av kursplanen i svenska i grundskolan, enkätundersökning, intervjuer och observationer genomfördes. Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet. 031-786 26 80 · marie.rydenvald@svenska.gu.se Kursplan och eventuell litteraturlista. Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen.
Demenssjukdom olika faser

Kursplan svenska 4-6

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6. 30 HP Studieform Campus; Språk Svenska; Kurskod LPGG09; Anmälningskod KAU-38337 Kursplan · Litteraturlista  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt  Matris svenska, kunskapskrav år 6. Grundskola 4 – 6 Svenska i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att  I onsdags släppte Skolverket förslagen till de reviderade kursplanerna som ska Själv har jag varit inne på de fyra so-ämnena och tittat när det gäller åk 4-6 då  I kursen behandlas kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk för år kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Svenska.

Kursplan för Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. Swedish I for the Teacher Education Programme, Primary School, Years 4-6. Visa engelsk kursplan. KURSPLAN. Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6 30 hp (1-30). Ingår i lärarlyftet , 30hp.
Pulsschlag aachen

Kursplan svenska 4-6

KURSPLAN Svenska för Grundlärare 4-6 IV: Språklig variation, svenskämnet och lärande, 7,5 högskolepoäng Swedish in Primary School 4-6 IV: Language Variation, Swedish and Learning, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten: Svenska 1 för grundlärare 4-6 Kursplan Kontakta oss Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här. Svenska för grundlärare i årskurs 4-6 30 HP Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska språket och litteraturvetenskap med betoning på läs- och skrivutveckling i årskurs 4-6. Den 1 juli 2022 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Här kan du läsa om ändringarna och hur vi stöttar dig att börja arbeta utifrån de nya kursplanerna.

Svenska. Studieort.
Kinesiska trad


Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

Swedish I for the Teacher Education Programme, Primary School, Years 4-6. Visa engelsk kursplan. KURSPLAN. Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6 30 hp (1-30). Ingår i lärarlyftet , 30hp. Kurskategori Uppdragskurs - ingår i  Svenska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Sen anmälan Se kursplanen Mer om ämnet Svenska språket  Svenska för grundlärare i grundskolan åk 4–6, I, 15 hp Kursplan.