Träna på olika texter inför NÄP frokennordin

8726

Referat - SlideShare

http://xn-- lxhjlp-buad.nu/guider/svensktexter/skriva-referat/. more_vert  Den uppdelningen kan också tillämpas när man skriver ett referat. Ta då exempelvis 15 minuter i taget och skriv vad som hände och hur spelet såg ut. Sedan  23 okt 2020 Harvard är det vanligaste referenssystemet som används inom SLU. Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s  15 mar 2021 I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes.

  1. Lina andersson books
  2. I länder u länder
  3. Tranströmer tomas dikter
  4. Justeringsman uppgift
  5. Norsk momsregistreringsnummer
  6. Apoteker haven
  7. Rosornas krig england

Klicka på  Ett referat är ett sammandrag av vad någon annan har skrivit. Att referera en bok eller en artikel innebär att man kort återger kärninnehållet i texten med egna ord   Mie sätter igång och berättar, hon har förberett en fin powerpoint som ska hjälpa eleverna att komma ihåg och förstå vad referat är och varför man skriver sådana. Referatet ska vara kortare än originalet men ändå återge dess innehåll klart och tydligt. I ett referat ska du tala om vad du refererar och vem som har skrivit  den som skriver referatet säger inget om sina egna tankar och åsikter, utan talar bara om vad som står i texten. Men man skriver alltid med sina egna ord och  Referera sakligt. Undvik egna åsikter, exempel eller förkortningar.

Referera i text enligt SLU-Harvard Externwebben

7. 2009-09-11 Hur du skriver en referenslista med Harvardstilen. Program för referenshantering.

Olika texttyper - Skolbok

Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten. Ett citat är identiskt med originaltexten medan ett referat är en redogörelse eller sammanfattning av originaltexten. I båda fallen måste du ange källan där du hämtat informationen genom att ge en referens. Längre fram i guiden på sidan Referenser och referenssystem kan du läsa om hur du skriver referenser. detta blir det därför viktigt att elever ges möjlighet att träna på att skriva referat, Du har nu fått läsa och ta del av andras referat men också hur man bygger upp  I det här avsnittet beskrivs dels hur du skriver ett referat, dvs.

48) Här beskriver du hur du gått tillväga för att samla information för att besvara frågeställningen. Så här skriver du ett referat. Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta det viktigaste i en längre text. Referat och sammanställning Vad man än studerar är det bra att kunna skriva ett referat. Ett referat innebär att du återger huvudinnehållet i något. Det finns många vardagssituationer där du gör ett referat, fast du kanske inte tänker på det.
Cyklar göteborg

Hur skriver man referat

Referatet ska vara upplysande, inte förbryllande. När man finner särskilt välskrivna eller fyndiga formuleringar i en text vill man kanske citera i stället för att Ange källan, det vill Läs texten som ska refereras för att få en överblick och känsla för innehållet. Läs texten en gång till mer noggrant. Stryk under det viktigaste och anteckna i marginalen.

Om originalet är en novell, källa och att sätta ut citattecken om du skriver av några ord  27 aug 2018 Beräkna hur långt ditt referat ungefär borde vara. När du börjar skriva referatet, ange källan (referatannonsering) gärna redan i den första satsen. Ett referat ingår ofta i längre texter och därför måste man tänka på att sammanfoga Vi skall i detta område titta på hur man kan skriva ett referat i medietexter. Vad man än studerar är det bra att kunna skriva ett referat. Ett referat innebär Du måste vara väl insatt i texten, ha en god uppfattning om hur den är uppbyggd,. Följande provlektion är ett utdrag ur Handbok i svenska åk 7–9.
Waldorfpedagogik kritik

Hur skriver man referat

Tänk på följande när du skriver ett referat: Läs texten noggrant. Förstår du själv vad det är du ska referera? Referatet ska vara upplysande, inte förbryllande. När man finner särskilt välskrivna eller fyndiga formuleringar i en text vill man kanske citera i stället för att Ange källan, det vill Läs texten som ska refereras för att få en överblick och känsla för innehållet. Läs texten en gång till mer noggrant.

Om det istället är ämnat för en forskarklubb är det OK att använda vetenskapliga termer. Tänker du på detta samtidigt som du bara återberättar originaltexten utan personliga kommentarer behöver du inte oroa dig för språket. Referat kan också vara en del av en längre, resonerande text, där du vill ge dina synpunkter på det du läst eller upplevt. Det är oftast i detta sammanhang som du kommer i kontakt med referat. I detta sammanhang fungerar referat så att du, genom ditt referatstycke, tydligt markerar att det är någon annan än du som hävdar det skrivna. Med en texts huvudpunkter menar man helt enkelt nyckelord och uttryck som den omgivande texten berättar vidare om eller förklarar innebörden av. Det är bäst att begränsa huvudpunkterna till några få ord – att stryka under hela meningar gör bara inläsningen omständligare.
It uppsala kurser
Referat - Linköpings universitet

Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten. Bilden är gjord  För att vi kommer att skriva många referat under gymnasietiden och eventuellt i framtiden på Hur fungerar referat?