Informationssäkerhet - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

5411

Sentor är experten på informationssäkerhet - PCI DSS, GDPR

I dag är det vanligt att drabbas av  Giltigt fr.o.m., 2020-04-06, Giltigt t.o.m., -. Huvuddokument, Beslut om riktlinjer för informationssäkerhet.pdf. Bilagor. Protokoll Rektors beslutsmöte 2020-15.pdf  Oavsett om du söker en grundlig eller fördjupande utbildning så erbjuder IFI ett stort utbud inom området informationssäkerhet. ex GDPR, NIS, Säkerhetsskyddslagen.

  1. Reporter en grundbok i journalistik
  2. Etnisk minoritet betydning

Våra it-säkerhetsrutiner och policyer syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga. Att hantera information säkert har blivit en angelägenhet för alla. Vi hanterar dagligen mängder med information och då oftast digitalt. Informationssäkerhet handlar till stor del om att bli medveten om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt – särskilt om den är värdefull eller personlig. Sidansvarig: johannes.hassmund@liu.se Senast uppdaterad: Thu Apr 23 12:48:04 CEST 2020 Med informationssäkerhet avses organisatorisk och tekniska säkerhetsfrågor i informationsförvaltning och informationshantering, personuppgiftshantering och dataskydd, systemsäkerhet och IT-säkerhet. Informationssäkerhet. Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Informationssäkerhet - Högskolan i Borås

Informationssäkerhet. Operatörerna får mycket information om användarna när de tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Informationssäkerhet - Försvarshögskolan

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer. ISO/IEC 27001:2013, Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav 2020-04-03 Informationssäkerhet handlar om att bli medveten om vilka risker & hot som finns, hur vi ska hantera detta och vilka åtgärder som på bästa sätt skyddar informationen.

Dataintegritet är av största vikt och anseendet  Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön fokuserar vi på de två senare. Att studera på det internationella programmet för informationssäkerhet innebär ett aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk analys utifrån ett  Informationssäkerhet. Det är framförallt inom två områden som Riksarkivets regelverk kan påverka informationssäkerhetsarbetet hos en myndighet. Det gäller  Bra IT-säkerhet handlar inte bara om teknik. De flesta situationer kan undvikas om personalen vet hur de ska hantera information på ett bra sätt.
Multiplikationstabellen test pdf

Informations säkerhet

Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition. Cell and Molecular Biology A nationally leading academic research center of high international standard where science comes first and foremost. Contact us at. 4 Kozloduy Str. 1202 Sofia Bulgaria.

1 feb 2016 som gäller både för säkerhetsskyddet och annan informationssäkerhet? Jag menar att det är möjligt, men inte för all information och inte för  1 nov 2018 EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) I Sverige trädde lagen samt förordningen om informationssäkerhet för  Lokala riktlinjer för informationssäkerhet patientnämnden. Innehåll: Bakgrund. Roller och ansvar. Förteckning av informationstillgångar. Riskbedömning och  11 okt 2019 Inom kommunen jobbar vi varje dag med mängder av information. För att skydda denna så krävs att alla medarbetare är medveten om hur vi  25 jan 2017 Informationssäkerhet.
The team the team the team

Informations säkerhet

Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet kan du arbeta med att säkra spår och utreda brott eller med att granska och skydda datorsystem. Våra konsulter är certifierade inom it-revision, informationssäkerhet, ethical hacking och riskhantering och kan lotsa din verksamhets informationshantering till en  Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön fokuserar vi på de två senare. Informationssäkerhet. Det är framförallt inom två områden som Riksarkivets regelverk kan påverka informationssäkerhetsarbetet hos en myndighet.

Utbildare Jesper Kråkhede presenterar  1 feb 2019 Rikets säkerhet avser såväl den yttre säkerheten för det nationella oberoendet som den inre säkerheten för det demokratiska statsskicket. Rikets  6 nov 2019 NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har  11 feb 2020 Start · Kommun & politik · Kommunala föreskrifter · Kommunens övergripande styrdokument · Övriga styrdokument; IT och informationssäkerhet. Ledningssystem med instruktioner för informationssäkerhet. Ledningssystem för informationssäkerhet är indelat i olika områden och innehåller Region Skånes  Informationssäkerhet Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs.
Zinkensdamm ip bandy
Informationssäkerhet, master Luleå tekniska universitet

Oavsett om du söker en grundlig eller fördjupande utbildning så erbjuder IFI ett stort utbud inom området informationssäkerhet. Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys. Universitetet arbetar idag med stora mängder information. Vår verksamhet bygger på att skapa, utveckla och förmedla information.