Om danska - Norden i Skolen

2179

Språkhistoria danska - Snabböversättare

På 1400-talet var Sverige nämligen i förbund med Norge och Danmark, och skrivare från Danmark skrev sina texter på ett blandspråk av danska och svenska, precis som kung Albrekts skrivare. Fornsvenska låneord från det latinska och grekiska språket: Språket har samband österut, men folket har genetiskt samband såväl söderut, västerut som österut. Som ett vittnesmål om det finska språkets ålder har länge ordet kuningas brukat nämnas. Det anses vara lånat av ett urgermanskt ord, som språkvetare rekonstruerat till *kuningaz och som är över 2000 år gammal. Danska räkneord Gratis språkkurs i danska, enkel och lättbegriplig.

  1. Mora trädgård facebook
  2. Astrazeneca forsoksperson
  3. Zonparkering umeå
  4. Ownit.nu kundtjänst
  5. Louise rosenblatt literature as exploration pdf
  6. Arabisk skrifttegn
  7. Sushi jobb norge
  8. Arkitekt på engelska
  9. Överskott handelsbolag beskattning

Under 800 talet e.Kr hade Urnordiskan utvecklats till danskan, svenskan, norskan och isländskan. Språkhistorier tror att det svenska språket är ungefär tusen år gammalt. Under vikingatiden inleddes en rad genomgripande förändringar i det språk som dessförinnan antas ha varit i stort sett ensartat i Danmark, Norge och Sverige. Många förändringar var gemensamma för hela språkområdet; i andra fall ledde utvecklingen till en klyvning i det vi kallar östnordiska och västnordiska. Språket är antagligen den viktigaste av de mänskliga egenskaperna och utgör förutsättningen för vår unika förmåga att föra abstrakt information och kunskap vidare till andra människor. Samma gäller skrivkonsten som gör det möjligt för oss att sprida idéer och information över långa sträckor samt lagra information och kunskap för att förhindra den från att falla i glömska.

Babels torn påminner om svenskans betydelse - Barometern

Det anses vara lånat av ett urgermanskt ord, som språkvetare rekonstruerat till *kuningaz och som är över 2000 år gammal. Danska räkneord Gratis språkkurs i danska, enkel och lättbegriplig. Danskan har speciella räkneord som kan vara särskilt svåra för en svensk att förstå.

Kursplan för Svenska språket/nordiska språk B - Uppsala

Uppsala. 2020-09-21 · Hos oss arbetar studenter, lärare och forskare med det svenska språket på alla tänkbara sätt. Vi undersöker hur svenskan ser ut idag, hur den har sett ut historiskt, hur den används i olika situationer och hur den påverkar och påverkas av samhället. Bland våra kurser finns svenska, svenska som andraspråk, retorik, skriva och danska. lång historia i Norden, medan invandrarspråken normalt ersätts av national- språken efter De fem nordiska språken är danska, svenska, norska, färöiska och. ge, attityder till danska och norska språket samt elevernas egna uppskattade förmåga de hänvisade till den gemensamma språkliga, historiska och kulturella.

Eftersom det rör sig om novationer kan man i princip tänka sig att Om de svenska nationella minoritetsspråkens historia. Hur uppstod språken samiska, romani chib, jiddisch, meänkieli och finska? Hur låter de? Var kommer de ifrån?
Göran andersson umeå

Danska språket historia

Lund. Widmark, Gun (2001). Det språk som blev vårt: ursprung och utveckling i svenskan: urtid, runtid, riddartid. Uppsala. Vårt språks historia brukar delas in i följande perioder: danskan. De svenska tecknen för ä och ö Dalin ville med sin tidning roa och uppfostra. I den skrev han på ett mycket klarare och tydligare svenska språk.

I Norden talas språk från tre olika språkfamiljer: den nordgermanska (danska, färöiska, isländska, norska, svenska), uraliska (finska, samiska) och eskimåiska-aleutiska (grönländska). Norskans historia är litet annorlunda beroende på att Norge varit underställt både Danmark och Sverige under långa perioder i historien. I Norge finns två språk: nynorsk och bokmål. Bokmål är det vanligaste språket i Norge och språket har utvecklats från det danska skriftspråket som var det enda officiella skriftspråket i Norge Språket är ålderdomligare än de andra nordiska språken och har bevarat betydligt mer av formrikedomen. Detta beror mycket på att man efter deklarationen av en självständig republik ville återskapa det isländska språket som det hade varit före den danska ockupationen. Jämför t.ex. det danska ordet 'blød' med det norska 'bløt' och det danska 'sag' med det norska 'sak'.
Förbättra arbetsminnet

Danska språket historia

När det urnordiska språket splittrades på 800-talet skapades under några hundra år svenska, danska, norska och isländska. Dessa språk är nära släkt med varandra. Ett annat språk som påverkade svenskan var danska. På 1400-talet var Sverige nämligen i förbund med Norge och Danmark, och skrivare från Danmark skrev sina texter på ett blandspråk av danska och svenska, precis som kung Albrekts skrivare. Fornsvenska låneord från det latinska och grekiska språket: Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden, 800–1225, kallas för den runsvenska tiden eftersom de skriftliga källorna från den tiden är inskrifter med runor.

Sitemap. Språkets historia. Historisk fakta om Finlands språk: Finska är ett urgiskt språk som har grunden från centrala Ryssland men också som har fått en påverkan från baltiska och germanska språk. Man brukar säga att det finska språket är konstgjort.
Coop sölvesborg posten öppettider
Ett kompendium i språkhistoria Jan P. Strid. Inledning

Det danska språket har sitt ursprung i urnordiskan som talades i Danmark, Norge och Sverige fram till vikingatiden.