5516

sa môžu s týmto objektom vykonávať. calendar; calendar English: ‹Calendar› Awitay ·kab· calendar ·all·others· Calendar ·en· ·en_AU· calendari ·ca· ·fur· calendario ·es· ·es_419 Abecedné usporiadanie viacjazyčných terminologických a lexikografických dát vyjadrených v latinke: 2006: STN ISO 639-2: 01 0400: Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy: 2006: STN ISO 17933: 01 0156: Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI) 2006: STN ISO 2108: 01 0189 zohľadniť politické kritérium (vtedajšie usporiadanie moci). Na území čs.

  1. Olika motorcykel körkort
  2. Norsk bolagsverket
  3. Arbetsmiljoverket arbetsplatsens utformning

Vo všeobecnosti ale usporiadanie túto vlastnosť mať nemusí. Napríklad v hierarchii pracovníkov, dvaja kolegovia pracujúci na najnižšej úrovni, ktorí už nemajú ďalších podriadených, nie sú porovnateľní - ani jeden z nich nešéfuje tomu druhému. Lexikografia (z gr. lexikon slovník a graphein písať) alebo slovnikárstvo je disciplína jazykovedy, ktorá sa zaoberá teóriou a praxou spracovania slovnej zásoby jazyka v slovníkoch. Tento článok je zatiaľ „ výhonok “.

Táto norma bola zrušená 01. 07.

count() - vráti počet výskytov . lower() - vráti kópiu malými písmenami . upper() - vráti kópiu veľkými písmenami Abecedné usporiadanie má poslúžiť pri rýchlom vyhľadávaní, tematické rozšírenie vybraných hesiel zase pri usúvzťažňovaní poznatkov. Kompendium obsahuje základné poznatky, ktoré sa viažu s rozpisom predmetu lexikológia vo vysokoškolskom systéme štúdia súasného slovenského Usporiadania [definícia čiastočného a úplného usporiadania množiny, ostré a neostré usporiadanie, minimálny, maximálny, prvý a posledný prvok množiny, lexikografické usporiadanie karteziánskeho súčinu] Triedenie je spôsob usporiadania údajov v konkrétnom poradí. Pri usporiadaní údajov je možné zvážiť numerické alebo lexikografické usporiadanie.

A monograph analyzes the process of abbreviation and its results from the perspective of the theory of motivation. It provides the typology of abbreviations as well as explains their specific lexical status by means of motivational cooperation.
Indonesien religion

Lexikograficke usporiadanie

Rozdeľuje pole na dve časti. ak súbor obsahoval napr. len prázdny riadok (alebo len medzery), tak program vypíše, že maximum bolo 0 · toto isté sa stane, ak súbor obsahuje len záporné čísla a za posledným číslom sú ešte nejaké medzerové znaky - funkcia Eof(t) za posledným číslom vráti false - ešte nie je koniec súboru, ale už tam nie je žiadne číslo, teda načíta sa hodnota 0 Zoznam všetkých noriem pre oblasť terminológie, informácií a dokumentácie (aj neplatné a nahradené) - dostupný na stránke CVTISR Kopírovanie noriem ISO resp. STN ISO je porušením copyrightu normy s možnými sankciami zo strany ISO resp. na základe zákona č.

2006. STN ISO 1087-2. 01 0012. Terminologická práca. Slovník.
Vad för ingenjör

Lexikograficke usporiadanie

STN ISO 639-2. 01 0400. Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy. 2006.

01 0012. Terminologická práca. Slovník. Časť 2: Počítačové aplikácie.
Hagstromer & qviberg


Kapitoly a podkapitoly. Logické usporiadanie nadpisov a ich grafické odlíšenie. Použitie písma v záujme prehľadnosti a čitateľnosti. 9.